LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0989.467.685 - info@caytrongvatnuoi.com

Trồng tre trúc

Kỹ thuật trồng mạnh tông

20:00 , 16/05/2018

Mạnh tông có tên khác: Bương, Tre măng ngọt, Mạy puốc đeng. Tên đồng nghĩa: Bambusa aspera...

Kỹ thuật trồng mai xanh - Dendrocalamus latiflorus

08:00 , 19/12/2017

Mai xanh có tên khác là Điềm trúc, Bát độ, Tre tầu, Trúc đen lá to, Ma trúc, Mai lạng sơn, Mai...

Kỹ thuật trồng cây luồng - Dendrocalamus barbatus

08:00 , 18/12/2017

Luồng còn có tên khác là Luồng thanh hoá, Mạy mèn, Mạy sang mú, Mét; tên đồng nghĩa là...

Kỹ thuật trồng Lục trúc - Bambusa oldhamii

08:00 , 17/12/2017

Lục trúc có tên khác là Tre đài loan, tên đồng nghĩa là: Sinocalamusoldhamiỉ(Munro.)...

Kỹ thuật trồng bương mốc

08:00 , 16/12/2017

Bương mốc còn có tên khác là Bương mốc ba vì, Bương lớn, Bương, Mạy tền, Mạy đền. Tên đồng...

Phân loại lâm sản ngoài gỗ

08:00 , 14/12/2017

Trên thế giới đã có một số khung phân loại lâm sản ngoài gỗ khác nhau, có thể dựa vào dạng sống...

Lâm sản ngoài gỗ là gì?

08:00 , 13/12/2017

Tre - trúc - song - mây nói chung là loại lâm sản quan trọng thứ 2 sau gỗ hiện có ở trong rừng...

Giới thiệu chung về cây tre

20:00 , 21/07/2017

Cây tre đã gắn bó với người dân Việt Nam từ bao đời nay, người ta dùng tre để làm nhà, làm hàng...