Cây lấy thân

Phương pháp tạo phôi nhân tạo

Phương pháp tạo phôi nhân tạo

Thông thường trong vòng đời cây mọc từ hạt, phôi được hình thành từ tế bào hợp tử (trứng được thụ tinh). Một phát hiện quan trọng khi Keinert và Stewart (1958) lần đầu tiên đã nuôi cấy mô sinh dưỡng của cà rốt (Daucus carota) và tạo ra được phôi. Phương pháp tạo phôi nhân tạo ra đời.

Cơ sở sinh học của nuôi cấy mô và tế bào

Cơ sở sinh học của nuôi cấy mô và tế bào

Quá trình hình thành các cơ quan khi nuôi cấy mồ và tế bào được chi phối bởi 2 nhân tố: bản chất vật liệu (mẫu) nuôi cấy và môi trường nuôi cấy (bao gồm môi trường vật lý và hóa học). Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được cơ sở sinh học của nuôi cấy mô và tế bào.

Nuôi cấy mô và tế bào

Nuôi cấy mô và tế bào

Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào thực vật (còn gọi là vi nhân giống) là phương pháp sản xuất hàng loạt cây con (bản sao) từ các bộ phận rất nhỏ của cây (các cơ quan, mô, tế bào) bằng cách nuôi cấy chúng trong bình nuôi ở điều kiện vô trùng có môi trường thích hợp và được kiểm soát nghiêm ngặt.

Ghép chữ T

Ghép chữ T

Ghép mắt chỉ sử dụng một mắt ghép có hoặc không có gỗ. Ghép mắt có thể áp dụng cho nhiều loài cây, hệ số nhân giống cao, tỷ lệ sống cao, cây ghép bền vững, thao tác lại đơn giản dễ làm nên thường được sử dụng. Ghép chữ T thường thông dụng hơn.

Ghép áp

Ghép áp

Phương pháp ghép áp sử dụng cho các loài cây khó ghép được bằng các phương pháp ghép cành. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm chi tiết kỹ thuật ghép áp.

Những lưu ý khi ghép

Những lưu ý khi ghép

Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định kết quả của ghép là tạo được sự tiếp xúc tốt giữa tượng tầng của cành ghép và gốc ghép. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được những lưu ý khi ghép.

Chuẩn bị gốc ghép

Chuẩn bị gốc ghép

Ghép là một phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách cho hai bộ phận sống của cây tiếp xúc và liên hợp với nhau tạo thành một cây hoàn chỉnh (cây ghép). Hai bộ phận của cây ghép là cành và gốc ghép. Sau đây là phương pháp chuẩn bị gốc ghép.

Ảnh hưởng của độ ẩm đến nhân giống

Ảnh hưởng của độ ẩm đến nhân giống

Các nhân tố bên ngoài cũng ảnh hưởng lớn đến nhân giống sinh dưỡng. Những nhân tố này bao gồm: điều kiện sống của cây lấy vật liệu giống, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, môi trường (giá thể) nhân giống. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được ảnh hưởng của độ ẩm đến nhân giống.

Bảo lưu vị trí

Bảo lưu vị trí

Bảo lưu vị trí (Topophysis) là hiện tượng phổ biến ở cây thân gỗ lâu năm, là hiện tượng các phần khác nhau của cây được sử dụng để tạo thành cây sinh dưỡng có xu hướng giữ lại trạng của cây đã lấy làm vật liệu nhân giống.

Chọn vật liệu giống theo giai đoạn

Chọn vật liệu giống theo giai đoạn

Đời sống của các cây trồng do hoạt động của bộ gen của chúng điều khiển và chịu sự ảnh hưởng, điều chỉnh của điều kiện môi trường sống tạo nên các giai đoạn thành thục khác nhau. Mời bạn đọc theo dõi bài viết để nắm được phương pháp chọn vật liệu giống theo giai đoạn.