May 2019 07:48:27 AM

Cây lấy hạt

Giới thiệu giống ngô LVN5

Giới thiệu giống ngô LVN5

Giống ngô LVN5 là giống ngô lai kép do Viện nghiên cứu Ngô tạo ra. Hiện nay ở nước ta LVN5 là giống ngắn ngày có năng suất cao. Màu và dạng hạt đẹp, độ đồng đều khá và ít nhiễm sâu bệnh. LVN5 có khả năng thích ứng rộng trong phạm vi cả nước.

Giới thiệu giống ngô LVN20

Giới thiệu giống ngô LVN20

LVN20 là giống lai đơn, do TS.Ngô Hữu Tình và các cộng tác của Viện nghiên cứu Ngô tạo ra được khảo nghiệm và trồng thử từ vụ đông năm 1994, là giống có triển vọng trong vụ đông chính vụ trên đất 2 vụ lúa.

Thu hái và chế biến mắc ca

Thu hái và chế biến mắc ca

Thu hái Hiện nay, thu hái Mắc-ca chủ yếu là nhặt hạt đã rụng bằng phương pháp thủ công. Nói chung, vào giữa và cuối tháng 9 là bắt đầu thu hái. Có một số giống đã cho quả từ cuối tháng 7, sau đó còn thu hái lẻ tẻ. Nếu thu hái không kịp […]

Chăm sóc vườn cây mắc ca

Chăm sóc vườn cây mắc ca

Trồng dặm Nếu ra ngôi đúng kỹ thuật thỉ tỉ lệ sống rất cao. Tuy vậy, vẫn có cây bị chết hoặc lẫn cây thực sinh, do đó sau ra ngôi 30 ngày, phải kiểm tra kỹ vườn cây, loại thải kịp thời cây chết, cây xấu,cây thực sinh, sau đó dặm cây mới. Bón […]