Thức ăn, kiểm soát – Tôm giống và thả tôm giống – Bệnh đốm...

Thức ăn và phương pháp kiểm soát thức ăn Thức ăn cho tôm bảo đảm đủ dinh dưỡng và khoáng để tôm phát triển tốt,...
Ao sen nuôi cá

Trồng sen kết hợp nuôi cá rô

Đất cải tạo chua với vôi bón nông nghiệp CaCO3 liều lượng 100kg/công đất rồi lấy nước vào khoảng 10cm. Mua giống sen lấy...

Các mô hình nuôi tôm: nuôi tôm trong ruộng lúa

Nuôi tôm trong ruộng lúa Nuôi tôm trong ruộng lúa là hình thức canh tác kết hợp giữa Trồng Trọt và Thủy sản. Phương thức...

Các mô hình nuôi tôm: nuôi tôm trong ao

Các mô hình nuôi tôm Chọn lựa địa điểm Địa điểm sử dụng ao nuôi. Ao nuôi tôm càng xanh thường được xây dựng ở vùng gần...

Nuôi giữ tôm càng xanh qua đông

Nhiệt độ thích hợp cho tôm càng xanh sinh trưởng và phát triển 22 - 230C, thích hợp nhất là 28 - 310C. Giới...

Vì sao tôm càng xanh không lột vỏ

Tôm và các loài giáp xác khác đều lột vỏ để tăng trưởng. Trường hợp tôm càng xanh không lột vỏ là do nguồn...
Giống tôm càng xanh

Đặc điểm sinh học và sinh thái của tôm càng xanh

Đặc điểm sinh học của tôm càng xanh trải qua vòng đời sinh học bao gồm 5 giai đoạn chủ yếu là Trứng - ấu...

Kinh nghiệm ương giống tôm của trung tâm giống An Giang

Một trong những vấn đề Trung tâm đang tiếp tục nghiên cứu hiện nay là thực hiện đề án ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến để ương giống tôm càng xanh toàn đực.
Tôm càng xanh

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trên ruộng

Các hình thức nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa ở Việt Nam Mô hình 2 vụ lúa xen canh 1 vụ tôm: Ruộng được...

Hình thái cấu tạo loài cua biển

Đối với người nuôi cua biển, tìm hiểu về hình thái cấu tạo loài cua biển là việc làm cần thiết hỗ trợ người nuôi hiểu được về loài vật mà mình sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng