nghề nuôi ong

Lịch sử và lợi ích nghề nuôi ong

15/07/2015 ga con 0

Lợi ích nghề nuôi ong rất lớn như: nuôi ong không cần đầu tư lớn, vốn đầu tư ít, người nuôi ong có thể tự tạo hoặc tìm kiếm để có các dụng cụ nuôi và khai thác sản phẩm

Vảy dặm cách, dặm ngoại, tiền nát

Xem vảy gà chọi xấu

13/07/2015 ga con 1

Ngoài các loại gà đá có vảy gà tốt, đáng nuôi thì bên cạnh đó cũng có các loại vảy gà đá xấu mà bạn đọc chơi gà cũng không nên chọn nuôi cho phí công vô ích

Nuôi heo bằng thức ăn pha trộn

Nhu cầu dinh dưỡng các lứa tuổi heo

05/07/2015 ga con 0

Từ các công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp nếu bà con nông thôn tự pha trộn lấy để nuôi heo trong gia đình thì chắc chắn đàn heo sẽ được cải thiện về tầm vóc

Thức ăn nuôi heo

Phân biệt các nhóm thức ăn cho heo

04/07/2015 ga con 0

Không thế dùng đơn độc một nhóm thức ăn để nuôi heo mà phải phối hợp cả 5 nhóm thức ăn trên đây lại với nhau thành công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp.