Vệ sinh phòng bệnh cho gà thả vườn

21/10/2014 ga con 0

Vệ sinh phòng bệnh là vấn đề là công tác chủ yếu, đảm bảo “Ăn sạch, ở sạch, uống sạch”. Nền chuồng và vườn thả phải luôn khô ráo, sạch sẽ, không để ao tù nước đọng trong khu vườn thả.

Thức ăn cho gà thả vườn

21/10/2014 ga con 0

Thức ăn cho gà thả vườn rất đơn giản , là những thức ăn dư trong nhà bạn hoặc gà có thể tự tìm thức ăn trong vườn theo nhu cầu của chúng