Cá Rồng uốn mình

Những đặc điểm nổi bật của cá Rồng

20/08/2015 ga con 0

Cơ thể cá Rồng có bộ râu và những phiến vảy lấp lánh giống như vảy của con Rồng, vì thế mà nhiều người đã liên tưởng cá Rồng đến hình ảnh của con Rồng đầy oai phong và thần bí.

ca_la_han_blue_dragon

Cách chăm sóc cá La hán

26/04/2015 ga con 0

Nuôi cá La hán công chăm sóc không nhiều, nhưng mọi việc gần như thường xuyên phải để tâm theo dõi, như vậy mới bảo vệ được sức khỏe cho con cá nuôi trong hồ.