Hồ kiếng nuôi cá Rồng

Kiểu hồ kiếng nuôi cá rồng

12/12/2017 ga con 0

Hồ kiếng nuôi cá Rồng cần sắm có độ lớn nhỏ bao nhiêu là còn tùy thuộc vào kích thước con cá Rồng mình nuôi. Nói rõ hơn, kích thước của hồ phải tùy thuộc vào độ tuổi của cá, vào chiều dài thân cá

Cá Rồng châu Phi

Cá Rồng châu Phi

11/12/2017 ga con 0

Cá Rồng châu Phi (African Arowana) có tên khoa học là Heterotis Niloticus, thuộc họ cá Osteoglossdae, có vùng phân bố rộng ở hai vùng Tây và Nam châu Phi..

Cá Hắc Long

Cá Hắc Long

10/12/2017 ga con 0

Cá Hắc Long (Black Arowana) thuộc họ cá Rồng Osteoglossidae, tên khoa học là Osteoglossum, là giống cá Rồng Nam Mỹ, sống nhiều ở vùng sông Rio Negro thuộc lưu vực sông Amazon.

Cá Ngân Long châu Á

Cá Rồng Trân Châu Đốm

09/12/2017 ga con 0

Cá Rồng Trân Châu Đốm, còn có tên khác là Cá Rồng Điểm Sao. Tên khoa học của nó là Scleropages Leichardti, phân bố tại phía Bắc và phía Đông châu Úc, thích hợp với vùng nước lợ.

Cá Thanh Long

Cá Thanh Long

08/12/2017 ga con 0

Cá Thanh Long thường gọi là cá Rồng Xanh (Green Arowana), tên khoa học là Scleropages Formosus, thuộc giống cá Rồng châu Á, có vùng phân bố trong tự nhiên khá rộng như Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và miền Nam nước ta (số lượng không nhiều).

Cá Rồng Trân Châu

Cá Rồng Trân Châu

07/12/2017 ga con 0

Cá Rồng Trân Châu, còn được gọi là cá Rồng Trân Châu Úc, có tên khoa học là Scleropages Jardini, thuộc họ cá Osteoglossidae, xuất xứ tại miền bắc châu úc và miền Nam trung bộ New Zealand.

Quá Bối Kim Long

Cá Quá Bối Kim Long

06/12/2017 ga con 0

Cá Quá Bối Kim Long, còn có tên Kim Long Malaysia (Malayan Bonytongue), tên khoa học là Scleropages Formous là loài cá Rồng có xuất xứ tại Malaysia.

Kim Long Hồng Vĩ

Cá Kim Long Hồng Vĩ

05/12/2017 ga con 0

Cá Kim Long Hồng Vĩ, nôm na gọi là Kim Long Đuôi Đỏ hoặc Kim Long Indonesia, có tên khoa học là Scleropages Aureus, sống tập trung tại Pekan Paru thuộc quần đảo Sumatra của Indonesia.

Ngân Long

Cá Ngân Long

03/12/2017 ga con 0

Cá Ngân Long còn có tên là cá Ngân Đới, hay tên khác là cá Rồng Bạc. Ngân Long có xuất xứ tại Nam Mỹ, sống tập trung ở sông Amazon, tên khoa học là Osteoglossum Bicirrhosum.