Khảo sát nguồn hoa và đặt số đàn ong

Khảo sát nguồn hoa và quyết định số đàn ong đặt được trong một điểm là việc làm rất cần thiết trước khi bắt đầu các công tác nuôi ong mật.

Cây nguồn mật chính

Để phù hợp với công tác quản lí đàn ong, người ta phân cây nguồn mật ra làm hai loại: cây nguồn mật chính hay nguồn mật chủ yếu và cây nguồn mật hỗ trợ.

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự tiết mật

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự tiết mật của cây như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, gió, tuổi cây, đất và thành phần dinh dưỡng của đất, phương pháp canh tác,...

Nguồn cây cung cấp mật hoa cho ong

Nước ngọt ong lấy từ hoa gọi là mật hoa, còn lấy từ các bộ phận khác gọi là mật ngoài hoa, nhưng mật ngoài hoa chủ yếu là mật lá nên cũng có thể gọi là mật lá.

Cây nguồn cung cấp phấn hoa cho ong

Thức ăn của ong chủ yếu là phấn hoa và mật tiết từ lá non ở một số cây (đay, keo tai tượng, cao su, ...) gọi là mật lá và phấn hoa.

Khai thác sữa ong chúa

Khi khai thác sữa ong chúa, đàn ong phải mạnh, nhiều ong trong tuổi tiết sữa và được cho ăn đầy đủ.

Phương pháp khai thác sáp ong mật

Sáp ong là dẫn xuất của axit béo no và không no có phân tử lượng lớn, các axit tự do và rượu gồm 50 hợp chất, 75% là este, hiđrat cácbon 12-15%, axit béo lự đo 13-15%
Bánh tổ ong mật

Biện pháp tăng sản lượng mật ong

Sản lượng mật ong phụ thuộc vào số lượng và chất lượng đàn ong, cây nguồn mật, thời tiết và kĩ thuật khai thác mật.
Đặc điểm mật ong

Một số đặc điểm của mật ong

Ong cho ta nhiều sản phẩm nhưng ở đàn ong nội sản phẩm chính là mật ong, sữa ong chúa và sáp ong. Cùng tìm hiểu về đặc điểm của mật ong so với những loại mật khác

Các côn trùng hại ong

Bệnh cạnh một số bệnh bên trong cơ thể, ong mật còn có thể bị giảm sút số lượng do các côn trùng hại ong như sâu ăn sáp, ruồi ký sinh, chuồn chuồn...