Phương pháp bắt ong mật về nuôi

31/10/2015 ga con 0

Bắt ong mật từ nguồn tự nhiên có nhiều phương pháp như: hánh ong (bẫy ong), bắt ong soi đõ (ong trinh sát), bắt ong bay và bắt ong trong hốc cây, hốc đá.

Cây nguồn mật chính

08/10/2015 ga con 0

Để phù hợp với công tác quản lí đàn ong, người ta phân cây nguồn mật ra làm hai loại: cây nguồn mật chính hay nguồn mật chủ yếu và cây nguồn mật hỗ trợ.

Nguồn cây cung cấp mật hoa cho ong

06/10/2015 ga con 0

Nước ngọt ong lấy từ hoa gọi là mật hoa, còn lấy từ các bộ phận khác gọi là mật ngoài hoa, nhưng mật ngoài hoa chủ yếu là mật lá nên cũng có thể gọi là mật lá.