Thức ăn ưa thích của kỳ đà con (dế)

Chuẩn bị thức ăn cho kỳ đà

26/03/2018 ga con 0

Bài viết trình bày nội dung cơ bản về nhận biết các loại thức ăn, lựa chọn, tính lượng thức ăn, bao gói, bảo quản thức ăn cho kỳ đà thịt, giúp bạn chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại, chất lượng thức ăn cho kỳ đà thịt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Xây hồ trong chuồng nuôi kỳ đà

Chuẩn bị chuồng trại nuôi kỳ đà thịt

25/03/2018 ga con 0

Nền đất làm chuồng nuôi kỳ đà tốt nhất là nuôi dưới các tàng cây cổ thụ tỏa bóng mát suốt ngày. Đất phải cao ráo để dễ thoát hết nước dội chuồng và tắm cho vật nuôi.

Thú săn kỳ đà

06/08/2015 ga con 0

Đi săn kỳ đà là một thú vui của người dân sống ở miệt rừng miền Đông Nam Bộ hay ở vùng Đồng Tháp Mười ngày xưa.

Phòng và chữa bệnh cho kỳ đà

05/08/2015 ga con 0

Phòng và chữa bệnh cho kỳ đà là việc làm cần thiết nhưng vì mới bắt tay vào thuần dưỡng chưa lâu nên những bệnh mà kỳ đà mắc phải hiện chúng ta chưa tìm biết được nhiều.