Nuôi cua ốp thành cua thương phẩm

Nuôi cua ốp (còn gọi là cua nước) thành cua thương phẩm như cua thịt (cua y), cua gạch.

Nuôi cua con thành cua y (cua thịt) cua gạch

Nhìn chung có ba loại hình nuôi cua thương phẩm : nuôi cua con thành cua thịt (cua y) và cua gạch; nuôi cua ốp thành cua thịt, cua gạch; và nuôi cua lột.

Ương nuôi cua bột thành cua giống

Trong ao ương cua giống có thể gây màu nước cho phù du động thực vật phát triển làm thức ăn tự nhiên cho cua, nhưng chủ yếu phải cho cua ăn thức ăn chế biến từ các loại bột, cám, thịt cá, tôm

Ương nuôi ấu trùng thành cua bột 1

Công việc ương nuôi ấu trùng Zoea 1 thành cua bột 1 là công đoạn quan trọng và đòi hỏi nhiều yếu tố kỹ thuật sinh học chặt chẽ.

Nuôi cua biển đẻ trứng và ôm trứng

Quá trình cua biển đẻ trứng diễn ra ở đáy ao, đáy bể và kéo dài từ 30 phút đến hai giờ, cua đẻ trứng tốt, trứng dính đều,

Tập tính hoạt động của cua biển

Cua biển có một số tập tính hoạt động như: tập tính đào hang, bò vượt qua các vật cản, hung dữ, tự vệ cao...

Tuyển chọn và nuôi vỗ cua bố mẹ

Có thể tuyển chọn và nuôi vỗ cua cái đã giao vĩ, lên gạch hoặc cua cái so (cua yếm vuông) nuôi chung với cua đực đã thành thục sinh dục, để cua cái so lột xác, giao vĩ lên gạch đẻ trứng.

Một số điều kiện sinh thái của cua biển

Điều kiện sinh thái của cua biển bao gồm: nơi cư trú, độ phèn, độ mặn, nhiệt độ của nước và sinh cảnh nơi cư trú.

Sự sinh sản và phát triển cá thể cua biển

Cua biển từ lúc nở ra từ trứng trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển cá thể, ví dụ từ ấu trùng lên cua bột qua các lần lột xác.

Hình thái cấu tạo loài cua biển

Đối với người nuôi cua biển, tìm hiểu về hình thái cấu tạo loài cua biển là việc làm cần thiết hỗ trợ người nuôi hiểu được về loài vật mà mình sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng