Bệnh hồng lỵ

Bệnh hồng lỵ (Swine dysentery)

13/01/2018 ga con 0

Bệnh hồng lỵ là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Serpulena (trươcs đây gọi là Treponema) hyodysenteriae gây ra ở lợn, đặc trưng viêm ruột già hoại tử gây tiêu chảy phân lẫn máu và nhầy.

bệnh Tai xanh

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn

12/01/2018 ga con 0

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên lợn (Porcine Reproductive and Respiratory syndrome – PRRS) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây tỷ lệ chết cao (20 – 100%) cho đàn lợn thuộc mọi lứa tuổi. Bệnh còn có tên khác là bệnh Tai xanh, bệnh PRRS (là tên gọi tắt của cụm từ tiếng Anh).