Bệnh Marek

Bệnh marek ở gà

14/04/2017 ga con 0

Bệnh Marek gây nên bởi virus thuộc họ Herpes virus thuộc nhóm B liên kết tế bào bắt buộc, rất bền vững trong môi trường bình thường, có thế sống 16 tuần trong bụi bặm, đệm lót của chuồng bệnh.

Bệnh Leucosis

Bệnh lơcô – leucosis ở gà

13/04/2017 ga con 0

Bệnh lơcô ở gà còn có tên khoa học là lymphoid leucosis. Bệnh Leucosis còn gọi là bệnh máu trắng bệnh truyền nhiễm của gà do virus nhóm cận Oncoviridae thuộc họ Retroviridae gây ra

Bệnh cúm gà (avian influenza)

12/04/2017 ga con 0

Nguyên nhân gây bệnh cúm gà do một loại oriomyzovirus. Có nhiều serotype của virus cúm gà, có serotype độc lực cực mạnh, có serotype độc lực yếu. Nhiều loại gia cầm bị bệnh này: Gà, gà tây, vịt, ngỗng v.v…

Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm ở gà

11/04/2017 ga con 0

Bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm ở gà có tên khoa học là Infectious Laryngotra cheitis – II là bệnh truyền nhiễm lây lan cấp tính đặc trưng ở triệu chứng và bệnh tích đường hô hấp riêng của gà.

Bệnh nấm phổi ở gà

08/04/2017 ga con 0

Bệnh nấm phổi có tên khoa học là aspergillosis gây ra do nấm cúc khuẩn Aspergillus fumigatus với những triệu chứng đường hô hấp.

Gà Ác thành thục về tính dục sớm

Bệnh viêm đường hô hấp mãn tính ở gà

06/04/2017 ga con 0

Bệnh viêm đường hô hấp mãn tính ở gà còn có tên khoa học là mycoplasmosis (crd), là bệnh truyền nhiễm lây lan mãn tính ở gà và gà tây với các triệu chứng bệnh tích đường hô hấp nhất là ở túi khí.