Tảng liếm đã được đóng thành khuôn

Sản xuất tảng liếm cho dê, thỏ

09/04/2016 ga con 0

Chuẩn bị thức ăn làm tảng liếm – Rỉ mật mía (30% chất khô) :           40 – 50% – Urê                                                  10% – Muối […]

Dê Saanen

Chọn lọc dê cái giống

01/04/2016 ga con 0

Chọn lọc dê cái cũng đồng thời phải thông qua đời trước (ông, bà, bố, mẹ) và thông qua bản thân như ngoại hình, khả năng sản xuất, khả năng thích ứng, điều kiện chăn nuôi và thông qua đời con.