Dê Saanen

Chọn lọc dê cái giống

01/04/2016 ga con 0

Chọn lọc dê cái cũng đồng thời phải thông qua đời trước (ông, bà, bố, mẹ) và thông qua bản thân như ngoại hình, khả năng sản xuất, khả năng thích ứng, điều kiện chăn nuôi và thông qua đời con.

Dê đực giống

Chọn lọc dê đực giống

31/03/2016 ga con 0

Chọn giống dê đực giống cần phải chọn qua đời trước và chọn lọc bản thân cá thể con giống qua ngoại hình, khả năng sản xuất, khả năng thích ứng với điều kiện chăn nuôi và phẩm chất đời con.