Dê Saanen

Chọn lọc dê cái giống

01/04/2016 ga con 0

Chọn lọc dê cái cũng đồng thời phải thông qua đời trước (ông, bà, bố, mẹ) và thông qua bản thân như ngoại hình, khả năng sản xuất, khả năng thích ứng, điều kiện chăn nuôi và thông qua đời con.