Cây rau dệu

Cây rau dệu

19/02/2018 ga con 0

Cây rau dệu còn gọi là: Dệu nước, là cây thân cỏ bò, dài 0,40 – 0,50m, phân nhiều nhánh. Thân và cành có lông.

Cây rau dền gai

Cây rau dền gai

18/02/2018 ga con 0

Cây rau dền gai là cây thân cỏ, mọc thẳng, cao 0,3 – 0,7m,sống hàng năm. Thân và cành có gai (ở mỗi kẽ lá, […]

Cây rau dền canh

Cây rau dền canh

17/02/2018 ga con 0

Cây rau dền canh còn gọi là: Rau dền tía, rau dền đỏ, là cây thân cỏ, sống hàng năm, rất nhiều dạng. Thân nhẵn, cao 1m hay hơn, có khía dọc.

Cây dền cơm

Cầy rau dền cơm

16/02/2018 ga con 0

Cây dền cơm là cây có thân cây cỏ yếu, cao 0,20 – 0,60m hay cao hơn, phân nhiều nhánh từ gốc, thân có khía.

Khoai tây

Cây khoai tây làm thức ăn cho gia súc

15/02/2018 ga con 0

Cây khoai tây là cây thân cỏ, mềm, có hai loại cành: Loại cành ở trên mặt đất có màu xanh, vươn cao; loại cành nằm trong đất, màu vàng, phình to lên thành củ hình cầu dẹt hoặc hình trứng, chứa nhiều chất dự trữ, nhất là tinh bột.

Củ khoai môn

Cây khoai sọ

14/02/2018 ga con 0

Cây khoai sọ còn gọi là Khoai môn, là cây có thân củ nằm trong đất. Củ chứa nhiều tinh bột, hình cầu, gồm củ cái (củ mẹ) và nhiều củ con bám xung quanh.

Cây khoai nước

Cây khoai nước

13/02/2018 ga con 0

Cây khoai nước Còn gọi là Khoai Ngứa, Khoai Ao (các tỉnh đồng bằng sông Hồng), khoai sọ nước (Hải Dương, Hưng Yên),…

Củ khoai lang

Cây khoai lang

12/02/2018 ga con 0

Cây khoai lang còn được gọi là Khoai củ, là cây thân cỏ, có nhiều nhựa trắng. Một số rễ bén phồng lên thành củ, chứa nhiều bột và đường.

Quả đu đủ

Cây đu đủ

11/02/2018 ga con 0

Cây đu đủ có thân hình trụ, mềm xốp, rất ít khi phân nhánh trừ trường hợp bị tổn thương ở ngọn. Toàn cây có ống tiết nhựa màu trắng.

Dưa hấu

Cây dưa hấu

10/02/2018 ga con 0

Cây dưa hấu là cây thân cỏ, sống hàng năm, mọc bò. Lá xẻ sâu thành thuỳ lông chim. Tua cuốn phân 2 – 3 nhánh.