Tắc kè đẻ trứng trong hộc gỗ

Chuẩn bị con giống tắc kè

18/04/2017 ga con 0

Bài viết trình bày được nội dung cơ bản về chuẩn bị con giống tắc kè trong nuôi tắc kè sinh sản và giúp bạn đọc chuẩn bị được con giống tắc kè sinh sản theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

tac ke quen chui vao bong to

Chuẩn bị chuồng trại nuôi tắc kè sinh sản

16/04/2017 ga con 0

Bài viết trình bày được nội dung cơ bản về chuẩn bị chuồng trại, dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi tắc kè sinh sản đúng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chủng loại và chất lượng.

Bệnh Marek

Bệnh marek ở gà

14/04/2017 ga con 0

Bệnh Marek gây nên bởi virus thuộc họ Herpes virus thuộc nhóm B liên kết tế bào bắt buộc, rất bền vững trong môi trường bình thường, có thế sống 16 tuần trong bụi bặm, đệm lót của chuồng bệnh.

Sân chơi

Chuẩn bị chuồng nuôi hươu nai

14/04/2017 ga con 0

Bài viết trình bày các bước công việc trong việc chuẩn bị chuồng nuôi hươu nai và giúp bạn đọc thực hiện được các bước công việc trong việc chuẩn bị chuồng nuôi.

Bệnh Leucosis

Bệnh lơcô – leucosis ở gà

13/04/2017 ga con 0

Bệnh lơcô ở gà còn có tên khoa học là lymphoid leucosis. Bệnh Leucosis còn gọi là bệnh máu trắng bệnh truyền nhiễm của gà do virus nhóm cận Oncoviridae thuộc họ Retroviridae gây ra

Trại chăn nuôi

Chọn địa điểm chuồng nuôi hươu nai

13/04/2017 ga con 0

Bài viết mô tả được các bước công việc trong việc chọn địa điểm chuồng nuôi và hướng dẫn bạn đọc thực hiện được các bước công việc trong việc chọn địa điểm chuồng nuôi.