Bệnh khô vằn

Bệnh khô vằn trên lúa và biện pháp phòng trừ

25/05/2017 ga con 0

Bệnh khô vằn còn được gọi là bệnh đốm vằn là một loại bệnh quan trọng trên cây lúa vì bệnh thường xảy ra và gây thiệt hại khá nặng đến năng suất lúa. Trong những trường hợp nhiễm nặng mức thất thu năng suất có thể lên đến 20 – 30%. Vì vậy việc phòng trị bệnh khô vằn có ý nghĩa lớn.