Trang trại thỏ giống Đà Lạt

30/09/2015 ga con 0

Trang trại thỏ giống Đà Lạt là một trang trại nuôi thỏ công nghiệp quy mô lớn. Với số lượng thỏ bố mẹ lên đến 1000 con, tổng đàn lên đến 5000 con, chúng tôi đủ năng lực đáp ứng đủ tất cả các đơn hàng.