Kỹ thuật điều khiển lan Hồ Điệp ra hoa

28/10/2015 ga con 0

Hoa lan Hồ Điệp ra hoa tự nhiên vào tháng 3 đến tháng 5, do các giống hoa đều không nở đúng dịp Tết vì thế cần điều khiển cây lan Hồ Điệp ra hoa mới có thể có hoa nở bán vào dịp tết.

Kỹ thuật trồng lan Hồ Điệp

27/10/2015 ga con 0

mô hình trồng lan Hồ Điệp của Đài Loan có điếm hạn chế là phải trồng đổi chậu liên lục, cần một lượng nhân công lớn và một lượng lớn giá thể (rêu)