Ghép nêm

Kỹ thuật ghép cành cây cảnh

25/05/2015 ga con 0

Cơ sở khoa học của phương pháp ghép cây cảnh là khi ghép, bằng những phương pháp nhất định làm cho tượng tầng của gốc ghép và thân ghép tiếp xúc với nhau