ngam tre phong tru mot dai

Cách phòng trừ mọt dài

28/08/2017 ga con 0

Những đặc tính sinh học này có quan hệ đến phương pháp phòng trừ mọt dài. Việc phòng trừ mọt dài có nhiều phương pháp, ở đây chỉ xin đề cập đến hai phương pháp đơn giản.

hang cua ho mot dai

Đặc tính sinh học của họ mọt dài

27/08/2017 ga con 0

Cho đến nay con người cũng đã biết tương đối đầy đủ về họ mọt dài, đây là những con mọt ăn gỗ thực sự, nó khác với mọt gỗ chân dài Platypodidae và tộc Xyleborini (Scolytidae) sống bằng những sợi nấm mà mọt mẹ trong quá trình đào hang để đẻ trứng đã đem bào tử vào cấy ở vách hang

Họ mọt dài Bostrychidae

Mọt dài và cách phòng chống

26/08/2017 ga con 0

Họ mọt dài Bostrychidae đã được nghiên cứu từ thế kỷ thứ 18. Linné là người đầu tiên nghiên cứu về họ này, hai loài đã được mô tả là Bostrychus capucinus L và Sinoxylon ceratoniae L

Họ Cerambycidae

Khái quát về mọt hại gỗ

25/08/2017 ga con 0

Mọt hại gỗ chỉ nhiều họ côn trùng hại gỗ thuộc bộ cánh cứng (Coleptera). Mọt hại gỗ sống đơn lẻ, hoặc có khi chúng sống chung một hang, song mang các chức năng khác nhau, không liên quan với nhau