su thai lan

Sắm dụng cụ trồng sứ Thái Lan

04/05/2017 ga con 0

Trồng Sứ Thái Lan mà trồng với số lượng ít, chỉ năm ba cây thì việc sắm dụng cụ không cần phải đặt ra, vì trong nhà sẵn thứ gì tiện dụng nấy.

su thai lan

Kỹ thuật trồng sứ thái lan

23/03/2017 ga con 0

Mặc dầu kỹ thuật trồng Sứ Thái Lan không khó, nhưng nó vẫn có những …qui tắc mà bất cứ ai mới vào nghề cũng cần phải tìm hiểu.