Hoa Lily

Sâu hại lily

08/08/2017 ga con 0

Rệp bông Chủ yếu gây hại thân, cành, lá, đặc biệt là lá. Rệp hút dịch lá làm cho cây khô héo, hoa biến dạng, […]

Giống hoa Lily Val Di Solo

Bệnh hại Lily

07/08/2017 ga con 0

Bệnh do nấm Bệnh khô lá (Botrytis ulipica) Đây là bệnh thường gặp khi trồng Lily, đặc biệt bệnh xuất hiện nhiều khi trồng Lily […]

trong lily trong chau

Trồng Lily trong chậu

05/08/2017 ga con 0

Do trồng Lily trong chậu, lượng đất ít nên không bón được đủ dinh dưỡng. Vì vậy thường xảy ra hiện tượng ức chế sinh trưởng.

Giống hoa Lily Siberia

Lựa chọn và xây dựng nhà trồng lily

31/07/2017 ga con 0

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế, chúng ta phải trồng Lily trong nhà trồng Lily có mái che bao gồm: Nhà kính hiện đại, nhà lưới hoặc nhà che đơn giản, hệ tliô,ng kho lạnh và các thiết bị bảo vệ khác…