Rừng tre thuần loài

Phân loại lâm sản ngoài gỗ

14/12/2017 ga con 0

Trên thế giới đã có một số khung phân loại lâm sản ngoài gỗ khác nhau, có thể dựa vào dạng sống của các loài tạo ra sản phẩm như: nhóm cây gỗ, cây bụi, cây thân thảo, dạng dây leo thân gỗ, dạng dây leo thân thảo, có thể dựa vào các sản phẩm được cung cấp hoặc khai thác…

Lâm sản ngoài gỗ

Lâm sản ngoài gỗ là gì?

13/12/2017 ga con 0

Tre – trúc – song – mây nói chung là loại lâm sản quan trọng thứ 2 sau gỗ hiện có ở trong rừng tự nhiên, nhất là rừng tự nhiên nhiệt đới. Đồng thời là một trong những nhóm Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) quan trọng nhất trong các loại LSNG.

nấm tươi

Cách ăn nấm tươi

22/10/2017 ga con 0

Hái nấm tươi, rửa sạch phần gốc bám rơm rạ, đựng trong trong túi PE. Nếu để lâu cần bảo quản ở nhiệt độ thấp (5 – 8ºC), thời gian bảo quản 12 – 24 giờ.

Cây nho

kỹ thuật nhân giống nho

22/10/2017 ga con 0

Có thể nhân giống nho bằng nhiều phương pháp khác nhau như giâm hom, chiết và ghép. Ngoài ra cây nho có thể được trồng từ hạt sau khi đã để qua thời gian ngủ nghỉ.

nấm Linh chi

Công nghệ nuôi trồng nấm linh chi

21/10/2017 ga con 0

Cách đây hàng ngàn nàm, nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) đã được dùng để làm thuốc. Các sách được thảo của nhiều triều đại ở Trung Quốc đều ghi nhận Linh chi được sử dụng làm thuốc từ lâu đời