Cắt lá khô,bẹ thối trên khóm chuối;

Sâu đục thân chuối

16/06/2017 ga con 0

Sâu đục thân chuối là sâu vòi voi hay còn gọi là Bọ đầu dài. Các vùng trồng chuối tập trung hay nhỏ lẽ sâu đục thân là một trong những đối tượng gây tác hại nghiêm trọng nhất đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây chuối, nhất là chuối vùng đồi.

Cỏ nhóm lá rộng

Tìm hiểu về cỏ dại

13/06/2017 ga con 0

Cỏ dại là cây mọc không đúng chỗ hoặc mọc ở những thời điểm mà con người không mong muốn với mật độ khá cao, đa dạng về loài.