Ấp trứng gia cầm bằng phương pháp thủ công

Gần 30 năm qua ngành chăn nuôi gia cầm nước ta không ngừng phát ưiển. Nếu năm 1990 lượng đàn gia cầm ở nước ta đạt 80 triệu con, năm 2000 lên tới 180 triệu con và dự báo năm 2010 sẽ đạt trên 360 triệu con.

Nhằm đáp ứng với tốc độ phát triển chăn nuôi ngày càng tăng, ngoài việc tăng các đàn gia cầm sinh sản (gà, vịt, ngan…) để cung cấp ứng giống thì cần tăng cả khâu ấp trứng gia cầm ở các khu vục, địa bàn chăn nuôi cả nước. Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị máy ấp trứng công nghiệp (máy ấp tự động nhập ngoại) thì việc duy trì phát huy phương pháp ấp trứng gia cầm thủ công cổ truyền có cải tiến và ấp trứng bán công nghiệp (máy ấp tự tạo – chỉ tự động trong khâu cấp nhiệt, còn đảo trứng, cấp ẩm phải dùng tay…) là rất cần thiết.

Để trao đổi, phổ biến kiến thức và kinh nghiệm về ấp trứng theo phương pháp thủ công cố truyền, chúng tôi cho xuất bản cuốn sách “Ấp trứng gia cầm bằng phương pháp thủ công cổ truyền có cải tiến” do PGS. TS. Bùi Đúc Lũng biên soạn. Hy vọng cuốn sách góp phần nhỏ nâng cao năng suất, chất lượng ấp trứng thủ công ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trong các hệ chăn nuôi nhỏ không có điều kiện đầu tư máy ấp công nghiệp.

Đây là cuốn sách đầu tiên đề cập đến một sơ phương pháp ấp trứng thủ công, cổ truyền vói qui mô khác nhau, không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong các bạn đọc và những doanh nhân ấp trứng gia cầm góp ý bổ sung để nội dung được hoàn hảo hơn.

 

1/Cấu trúc và chức năng sinh lý của cơ quan sinh dục gà mái

2/Cấu trúc và chức năng sinh lý của cơ quan sinh dục gà trống

3/Kỹ thuật chọn, bảo quản và ấp trứng

4/Điều kiện để ấp trứng và quá trình phát triển phôi

Ấp trứng thủ công là thế nào?

Ấp trứng bằng thóc, trấu rang nóng

Ấp trứng bằng đèn dầu hoả hoặc bóng đèn điện

Ấp trứng gia cầm bằng cách “trứng ấp trứng”

Ấp trứng gia cầm bằng tủ ấp nước nóng

Ấp trứng tự nhiên (Ấp trứng bằng con mái)

Ấp trứng bằng tủ ấp trứng thủ công cải tiến

Kiểm tra sinh vật học (soi trứng) khi ấp trứng

Một số bệnh lý khi ấp trứng

Vệ sinh sát trùng nhà (trạm) ấp trứng

Điều khiển chế độ ấp ảnh hưởng đến tỷ lệ ấp nở trứng