LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0989.467.685 - info@caytrongvatnuoi.com

Cung cấp thỏ móc hàm làm sẵn

12/04/2017, 11:33 AM

Cơ sở tư nhân Chiến Thắng của anh Phạm Thanh Hùng tại Quảng Nam chuẩn bị xuất chuồng 5 tấn thỏ thịt trọng lượng trên 2.2kg. Ai có nhu cầu xin liên hệ:

Trại thỏ chiến thắng –  quảng nam. Điện thoại liên hệ 0905.988.139


Bình Luận