Cung cấp thỏ móc hàm làm sẵn

Cơ sở tư nhân Chiến Thắng của anh Phạm Thanh Hùng tại Quảng Nam chuẩn bị xuất chuồng 5 tấn thỏ thịt trọng lượng trên 2.2kg. Ai có nhu cầu xin liên hệ:

Trại thỏ chiến thắng –  quảng nam. Điện thoại liên hệ 0905.988.139


BÀI VIẾT LIÊN QUAN


BÀI VIẾT XEM NHIỀU

  • Cách chọn gà đá có vảy tam tài phủ địa
  • Bảng giá thức ăn cho heo tham khảo
  • Lập khẩu phần thức ăn cho heo thịt
  • Xem vảy gà chọi xấu
  • Ấp trứng tự nhiên (Ấp trứng bằng con mái)
  • Thức ăn của gà thả vườn
  • Những đặc điểm của chim Khướu tốt
  • Chuẩn bị cho gà đá ra trường
  • Chăm sóc sức lực gà nòi trước ngày đá
  • Kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc thỏ cái sinh sản