rong cảnh

Khái quát về rong cảnh

17/03/2018 ga con 0

Có rất nhiều nghệ nhân và những người yêu thích rong cảnh trên thế giới tuân theo quy luật này mà sưu tầm, thuần hóa và đã cho ra đời loài thực vật có thể nuôi trong bể kiếng gia đình – đó là loài rong cảnh.

Cây xoài

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài

09/03/2018 ga con 0

Cây xoài là cây ăn quả nhiệt đới quan trọng ở nước ta, được trồng phổ biến ở nhiều vùng trong nước để lấy quả, lấy gỗ, làm cây bóng mát, cây cảnh và cây che phủ đất, chông xói mòn.