ca loc

Quy trình công nghệ sản xuất giống cá lóc

31/03/2018 ga con 0

Cá lóc sống được trong nhiều loại hình thủy vực như ao, hồ, kênh mương, vùng ruộng trũng, vùng ngập sâu. Nơi cá lóc sinh sống thường có dòng chảy yếu hay nước tĩnh, ven bờ cỏ, thích hợp với tập tính rình bắt mồi của chúng.

Thức ăn ưa thích của kỳ đà con (dế)

Chuẩn bị thức ăn cho kỳ đà

26/03/2018 ga con 0

Bài viết trình bày nội dung cơ bản về nhận biết các loại thức ăn, lựa chọn, tính lượng thức ăn, bao gói, bảo quản thức ăn cho kỳ đà thịt, giúp bạn chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại, chất lượng thức ăn cho kỳ đà thịt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Xây hồ trong chuồng nuôi kỳ đà

Chuẩn bị chuồng trại nuôi kỳ đà thịt

25/03/2018 ga con 0

Nền đất làm chuồng nuôi kỳ đà tốt nhất là nuôi dưới các tàng cây cổ thụ tỏa bóng mát suốt ngày. Đất phải cao ráo để dễ thoát hết nước dội chuồng và tắm cho vật nuôi.