Cây rau má

Cây rau má

24/02/2018 ga con 0

Cây rau má còn gọi là: Rau má mơ; là cây thân cỏ, sống nhiều năm, mọc bò lan trên mặt đất, dài 0,40 – 60cm. Thân mảnh đâm rễ ở các mấu

Cây rau khúc

Cây rau khúc

23/02/2018 ga con 0

Cây rau khúc còn gọi là: Rau khúc tẻ, Khúc ấn; là cây thân cỏ, sống hằng năm, mảnh, cao 0,1 – 0,2m, có lông trắng mềm.

Cây rau đay

Cây rau đay

22/02/2018 ga con 0

Cây rau đay còn gọi là: Đay quả tròn, là cây thân cỏ, sống hàng năm, thẳng đứng, cao 0,60 – 2,0m, thường có màu tím nhạt. Lá hình bầu dục hẹp, tròn ở gốc, nhọn đầu, màu nhạt ở mặt dưới;

rau dua nuoc

Cây rau dừa nước

21/02/2018 ga con 0

Cây rau dừa nước là cây thân cỏ, bò lan ở bùn hay nổi trên mặt nước nhờ có các phao nổi hình, trứng, xốp, màu trắng, đâm rễ ở các mấu.

cay rau diep

Cây rau diếp

20/02/2018 ga con 0

Cây rau diếp là cây thân cỏ, sống từ một đến hai năm. Thân thẳng, hình trụ. Lá ở gốc có cuống, còn lá ở thân không có cuống, gốc lá có hai tai ôm lấy thân.

Cây rau dệu

Cây rau dệu

19/02/2018 ga con 0

Cây rau dệu còn gọi là: Dệu nước, là cây thân cỏ bò, dài 0,40 – 0,50m, phân nhiều nhánh. Thân và cành có lông.