Đậu thơm

Trồng hoa đậu thơm nở hoa dịp tết

18/01/2018 ga con 0

Đậu thơm xuất xứ ở Italia. Hoa khá đẹp, có thể trồng loại mọc cao làm hàng rào, trồng loại cây thấp vào chậu làm cảnh. Cây đậu thơm thuộc loài cây thân cỏ dây leo sống 1 – 2 năm.

Thược dược

Trồng thược dược nở hoa vào dịp tết

17/01/2018 ga con 0

Thược dược xuất xứ ở Trung Quốc là loài cây thân cỏ sống nhiều năm. Rễ mọc chùm, không có rễ cọc. Thân thẳng, cao 50 – 80cm. Lá xẻ dạng chân chim. Màu sắc hoa đẹp, to, hình giống hoa mẫu đơn, mọc ở đỉnh cành và nách lá, cuống hoa dài.

Kiến tạo ao hồ nuôi Ba ba

17/01/2018 ga con 0

Đào ao hồ và cải tạo ao hồ để nuôi Ba ba là đòi hỏi phải có diện tích mặt bằng rộng, nuôi ở qui mô lớn đối với các hộ kinh tế khá và trang trại nhỏ đến có quy mô từ 1000 m2 đất trở lên.