Ớt chỉ thiên

Trồng cây ớt (Capsicum frutescena L.)

26/10/2017 ga con 0

Có tới khoảng 50 giống cây ớt khác nhau, có tên gọi rất khác nhau tùy hình dạng hay đặc tính, như ớt sừng trâm ớt cựa gà, ớt cà, ớt chỉ thiên, ớt hiểm, ớt ngọt.