Xác định thời vụ trồng ớt

19/01/2017 ga con 0

Ớt là cây ưa ánh sáng, nhiệt độ ấm áp, đặc biệt là thời kỳ ra hoa, làm quả cần nhiệt độ, ánh sáng đầy đủ. Do đó ở các tỉnh miền Bắc thời vụ trồng ớt đòi hỏi khắt khe hơn