Dê đực giống

Chọn lọc dê đực giống

31/03/2016 ga con 0

Chọn giống dê đực giống cần phải chọn qua đời trước và chọn lọc bản thân cá thể con giống qua ngoại hình, khả năng sản xuất, khả năng thích ứng với điều kiện chăn nuôi và phẩm chất đời con.

Vườn rau sạch

Thế nào là rau sạch?

29/03/2016 ga con 0

Rau sạch là rau tươi không có các tạp chất khác, có bao bì vệ sinh sạch, bảo đảm tới người tiêu dùng sử dụng ăn ngon, tươi, an toàn.