Kỹ thuật trồng hành

23/02/2016 ga con 0

Đất trồng hành phải tơi xốp, nhiều mùn, dễ thoát nước, ít chua. Làm đất phải cày bừa kỹ, phơi khô rồi đánh luống.